Högstadiet

Årskurserna 7 till 9 benämns oftast som högstadiet. För de flesta innebär det ett byte av skola då många skolor har högstadiet vid andra byggnader eller på en helt annan skola. När jag började högstadiet så byttes min klass ut och vi blandades samman med elever från tre andra skolor och nya klasser skapades. Ännu en skillnad mellan mellanstadiet och högstadiet var att vi fick egna skåp och inte längre hade ett särskilt klassrum med korridor där vi kunde hänga av oss våra kläder på krokar. Högstadiet symboliserar för många att “bli stor” och det syns ofta i utformningen av skolgårdar samt skollokaler.

I ämnesundervisningen så tar teknik en tydligare plats och det blir ännu viktigare med vilket betyg eleven får. Ett bra slutbetyg från årskurs 9 blir en riktlinje till vilket gymnasieprogram eleven kan välja. Då högstadiet symboliserar att växa upp så finns det även förändringar i hur undervisning sker, med mer tid till eget lärande och mindre enskild undervisning med en lärare.

Det finns olika sätt att se på det, men många lärare är inte övertygade om att enskilt inlärande är det bästa sättet att ta till sig information utan anser att pedagogiska verktyg är viktigt även för äldre elever.