Vikten av en bra studieplats

Många av studenterna vid våra universitet spenderar den största delen av sin studietid utanför universitets lektionssalar. På många universitetsutbildningar, särskilt inom det humanistiska området, är antalet lektioner begränsat. Istället är det genom självstudier som den största delen av kunskapen inhämtas.

För många studenter är detta ett stort problem, då de utrymmen som finns tillgängliga för att bedriva självstudier är få till antalet. Bor man på ett studenthem är det inte alltid självklart att kunna studera i lugn och ro i bostaden. På ett studenthem råder det allt som oftast aktivitet och har du, i likhet med många andra studenter, problem med koncentrationen kan dagarna snabbt passera förbi utan att några egentliga studier bedrivs.

De klassiska studieplatserna

En klassisk studieplats är biblioteket. Det kan vara något av universitetets eller kommunens bibliotek. Ett bibliotek är som gjort för att bedriva studier. Du riskerar inte att störas av olika ljud och det finns särskilda läsplatser där du kan sitta i lugn och ro under större delen av dagen.

En annan klassisk och populär studieplats är universitetets lektionssalar. När det inte hålls några lektioner är dessa utrymmen utmärkta studieplatser, där det även är möjligt att bedriva grupparbeten. Nackdelen är att du aldrig kan vara säker på hur länge som salen är ledig. Helt plötsligt kan det dyka upp en föreläsare och frankt förklara att hen om tio minuter har en planerad lektion i salen.

Alternativa studieplatser

Problemet med de klassiska studieplatserna är att de långtifrån räcker till alla. Är du inte på plats när biblioteket öppnar på morgonen är det i princip omöjligt att hitta en ledig plats senare under dagen. Universitetets lektionssalar leder ofta till att man tvingas byta studieplats ett antal gånger under dagen, vilket sällan är positivt för studiedisciplinen. Många studenter söker sig därför till andra, kanske något mer okonventionella, utrymmen för att bedriva sina studier.

Ett relativt nytt fenomen är att studenter hyr in sig på ett kontorshotell, där de alltid är garanterade att ha tillgång till en studieplats. Ett kontorshotell har en rad fördelar. Förutom ett fiberladdat internet ingår ofta även trevligheter som kaffe, te och ekologisk frukt. Du är dessutom omgiven av yrkesarbetande personer. Detta innebär att du kan skapa kontakter vilka kan komma väl till användning den dag som studierna lider mot sitt slut.

Ett ytterligare alternativ är internetcaféer där Starbucks kanske är det mest kända exemplet. Ursprungligen var målgruppen för dessa caféer ensamföretagare och digitala nomader, men de har nu blivit populära tillhåll även för studenter. Det är dessutom en trend som kommit att spridas till andra caféer vilka har anpassat sin inredning och även sitt sortiment till studenter.

Kostnaderna för alternativa studieplatser

Varken kontorshotellet eller kaffet på Starbucks är gratis. Emellertid är en bra studieplats ett viktigt verktyg för att du ska klara dig igenom universitetsstudierna. Dessa är tillräckligt svåra utan att du varje dag ska behöva bekymra dig om på vilken plats som du ska bedriva dina studier. Det kan därför vara en god investering att lägga en summa pengar på en alternativ studieplats.