Arbetsmarknaden väntar

Det behövs 120 högskolepoäng för att ta ut en högskoleexamen, 180 högskolepoäng för en kandidatexamen, 240 högskolepoäng för en magisterexamen och 300 högskolepoäng för en masterexamen. Med en examen är nu den yrkesverksamma redo för att påbörja sitt yrkesliv inom ett område som hen är intresserad av.

För att underlätta jobbsökandet så finns det både fackliga föreningar, Arbetsförmedlingen samt flertalet bemanningsföretag som kan hjälpa personen att hitta rätt i arbetslivet.

Under studietiden så anordnas det arbetsmarknadsdagar på de flesta högskolor och universitet. Även om det känns konstigt och väldigt lång borta att gå runt på arbetsmarknaden under det första året på utbildningen så är det ett bra sätt att förstå hur arbetsmarknaden ser ut. Under det sista året är det nästintill obligatoriskt att besöka dessa för att skapa kontakter och säkra ett potentiellt jobb innan examen.

Ett bra tips är att bli medlem i en fackförening så fort som möjligt. Att vara medlem i en fackförening är ett krav för att kunna ansöka om arbetslöshetsersättning från en så kallad “a-kassa”. Att få sådan ersättning medan en söker jobb är ett sätt att undvika att bli av med sin bostad och att klara av att betala sina räkningar.