Ordna en klassresa

I skolans alla årskurser är sammanhållning och kamratskap viktig för både elever och lärare. Roliga utflykter och klassresor är ett sätt att skapa gemensamma minnen tillsammans med klasskamraterna. För att finansiera en klassresa finns möjlighet att samla in eller sälja produkter tillsammans. På det här sättet blir både planeringen och genomförandet en gemensam och sammanhållande aktivitet.

Att sälja till klassen innebär att hela klassen går samman och säljer en produkt för att finansiera ett gemensamt mål. Det kan handla om en specifik utflykt eller en spännande klassresa utomlands. Eftersom alla drar sitt strå till stacken behöver varje elev inte sälja så mycket för att summan i klasskassan ska öka!

Hitta ett gemensamt mål

I mellanstadiet och högstadiet är det speciellt viktigt att alla känner sig inkluderade och att klassen har gemensamma mål. Att tillsammans bestämma sig för, planera och finansiera en större gemensam aktivitet som ligger utanför skolans ramar har många funktioner. För att komma överens behöver riktlinjer dras upp, när barnen gemensamt beslutar om utflykts- eller resmål lär de sig om demokratiska principer och att försöka uppnå målet genom försäljning av produkter ger viktiga lärdomar om företagsamhet och ekonomi. En tydlig budget som är lätt att följa upp är både peppande och roligt för alla. Då blir det tydligt att varje försäljning är ett steg på vägen mot det gemensamma målet.

Bra produkter att sälja

Klassen behöver också gemensamt bestämma sig för vilka produkter som ska säljas. Det finns många olika företag på marknaden. Det är viktigt att välja en produkt, exempelvis strumpor i Bambu från Bambusa, som är både miljövänliga och användbara. På det här sätet blir det betydligt lättare att sälja och dessutom kan alla i klassen stå för produkten och hitta bra försäljningsargument.