Två lärare- dubbelt så bra?

I augusti 2014 påbörjade jag och mina kollegor på Söderporten i Norrköping ett viktigt arbete. Ett viktigt arbete för både oss och för våra elever.

De resultat eleverna uppvisade kunskapsmässigt tvingade oss att tänka om kring hur vi undervisade och resultatet blev att vi,  hösten 2014, införde tvålärarsystem på skolan.

Tvålärarsystemet innebär att vi alltid är två lärare i klassrummet.

I ”mitt” klassrum finns jag, som är ansvarig för planeringen av undervisningen i matematik, NO, teknik och bild och Therese som är ansvarig för planeringen av svenska, engelska och SO. Undervisningen i klassrummet sköter vi tillsammans även om den som varit ansvarig för ämnesplaneringen är den som är ansvarig även i klassrummet.

I klassrummet finns även de 25 elever som ingår i vår femteklass.

De flesta  av dem har vi på heltid i klassrummet  medan andra går i förberedelseklass  eftersom de varit i Sverige kortare tid än ett år. Dessa elever deltar endast vid ett fåtal lektioner tillsammans med oss i klassrummet varje vecka.

Endast en elev i klassen har två föräldrar med svenska som modersmål.

Detta är inget unikt för vår klass utan i Norrköping är i dag nästan 33 procent av alla grundskoleelever flerspråkiga. Under den rådande flyktingkatastrofen är Norrköping den kommun i Östergötland som tagit  emot flest nyanlända elever, något som satt press på skolorna och oss lärare.

På Söderporten, där jag jobbar, har ca 98% av eleverna invandrarbakgrund och det talas 40-45 olika språk under vårt tak.

Problemet som uppstår i  och med detta är att eleverna mycket sällan får höra korrekt svenska talas på skolan, när kompisarna inte heller har svenska som modersmål samtidigt som det saknas språkliga förebilder i klasserna. Med bara en pedagog i klassrummet är det också svårt att hinna med att jobba språkutvecklande, något som verkligen behövs med de här eleverna.

Förutsättningarna är med andra ord helt annorlunda när man arbetar med elever som har ett annat modersmål än svenska och de enklaste ord och begrepp kan vålla stora problem. Det gör att det tar längre tid med våra elever och ofta hinner vi inte klart med det vi tänkt göra på grund av att vi behöver förklara så mycket mer än vi trott.

Nu har vi provat på tvålärarsystemet under två läsår och vi är mycket nöjda med de resultat det ger att vara två pedagoger i klassen samtidigt. Det finns dock en hel del som kan förbättras och i nuläget byggs skolan om och blir då mer funktionell och mer anpassad för vårt arbetssätt.

Att vara två lärare i klassrummet gör att vi i mycket större mån hinner hjälpa de elever som fastnar i sitt skolarbete på grund av språkförbistringar. Det ges även större möjlighet  att dela upp eleverna utifrån de kunskaper de har och därmed till individualisering. Akilleshälen är idag att vi har lokalbrist vilket gör att vi inte kan dela upp eleverna i mindre grupper i lika stor mån som vi vill och behöver, men det hoppas vi att ombyggnationen kommer rätta till!

Nästa läsår är tredje läsåret för mig och Therese med vår klass i tvålärarsystemet och det ska bli mycket spännande att se vilka effekter vårt nya arbetssätt har fått på elevernas kunskapsinhämtning!

Om du har några tips och idéer kring att arbeta i tvålärarsystem är du varmt välkommen att höra av dig! Jag tror verkligen på det här arbetssättet och tar tacksamt emot all input jag kan få!

Jag som skrivit detta inlägg heter Annica Ekholm Lodahl och är legitimerad 1-7lärare med behörighet i matematik, kemi, fysik, biologi, teknik, svenska, bild och musik.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s