Uppdrag biträdande rektor med elevhälsoansvar

Under vårterminen 2016 genomförde Visättraskolan en organisatorisk förändring vilket innebar att en tjänst som biträdande rektor med elevhälsoansvar etablerades. Förändringen gjordes bland annat för att påvisa elevhälsans betydelse för elevernas kunskapsutveckling och för elevernas psykosociala utveckling.

Den bästa beskrivningen av uppdraget är att likna det vid en spindel i nätet som håller i trådarna kring våra elevers psykosociala- och kunskapsmässiga utveckling. Som biträdande rektor för elevhälsan driver jag bland annat skolans elevhälsoteam, i nära samarbete med rektor och biträdande rektor med pedagogiskt utvecklingsansvar. Jag är även sammankallande och leder de flesta av våra elevhälsomöten med vårdnadshavare, externa aktörer och skolans personal där hälsofrämjande insatser diskuteras. Jag är också ansvarig för att insatserna följs upp och utvärderas. Sammanfattat är jag ansvarig för att elevhälsan gör rätt saker som ger önskad effekt.

En viktig del i uppdraget är också att identifiera behov hos våra elever tillsammans med övriga resurser i elevhälsoteamet. Där skolans resurser inte räcker till arbetar vi för en samverkan med externa aktörer. Det kan handla om allt från handledning till personal i komplicerade elevärenden till fortbildning av personalen kring förhållningssätt och bemötande av elever.

Tryggheten och trivseln har varit, och är, ett av de områden som prioriterats på skolan. Visättraskolan har därför sedan läsåret 2012/2013 trygghetsteam som arbetar förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Teamets huvuduppdrag är att stötta personalen i deras arbete med eleverna. Trygghetsteamet träffas veckovis för att planera och följa upp förebyggande insatser i klasserna på skolan och för att följa upp de incidentrapporter, som skrivs om ärenden som rör kränkande behandling och trakasserier, som inkommer.

Själva ryggraden för trygghetsarbetet är skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som vi ser som ett styrdokument för hur vi ska förhindra kränkningar och främja elevernas trygghet och trivsel på skolan. (Exempel på arbete i förskoleklass utifrån skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.)

Under vårterminen 2015 genomförde skolinspektionen en enkät riktad till vårdnadshavare, elever i år 5 och personal. Visättraskolan fick ett högre indexvärde än kommungenomsnittet på frågor som rörde elevhälsan. Resultatet visade att personalen upplevde att de får stöd i komplicerade elevärenden och att det finns en beredskap på skolan att arbeta med komplicerade elevärenden. Genom att elevhälsan på skolan har byggts ut har vi möjliggjort att den pedagogiska personalen kan ägna sig åt kärnuppdraget, undervisningen.

Tjänsten som biträdande rektor med elevhälsoansvar kombinerat med tjänsten som biträdande rektor med pedagogiskt utvecklingsansvar innebär att Visättraskolan har tagit ett helhetsgrepp kring elevernas utveckling mot kunskapsmålen.

Erik Hall
Visättraskolan
Biträdande rektor med elevhälsoansvar
erik.hall@huddinge.se
grundskolor.huddinge/visattraskolan

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s