Frånvaro och vara ”hemmasittare” funkar utmärkt för lärande, men inte för skolgång! Varför har vi inte koll?

Prestationsprinsen_aggieohman

Vi behöver inte säkerställa att våra barn och ungdomar går till skolan för att de ska lära sig bra och nyttiga saker, men däremot för att säkerställa deras rätt till utbildning. Och att de fullgör sin skolplikt. Båda fastställda i lag.

Sverige diskuterar skolans ”fall”, men vet inte i vilken utsträckning eleverna är där. Närvaro är en grundläggande förutsättning för att ta till sig undervisningen som pågår i skolan…

Vi som arbetar med problematisk frånvaro har en känsla av att problemet ökar, fler är borta mer och längre, de som är så kallade ”hemmsittare” (långa perioder av sammanhängande frånvaro) verkar öka, det kryper ner i åldrarna.

Men vad beror det på…

Ibland får jag frågor om orsaken till hög frånvaro. Det finns inte en orsak, brukar jag svara. Va? Jo, det finns inte 1 orsak. Det finns massor av samspelande faktorer, riskfaktorer och skyddsfaktorer. Dessutom så finns dessa faktorer inom flera områden:

Individens egenskaper/förutsättningar/livssituation – där riskfaktorer kan vara: särbegåvning, på autismspektrumet, högsensitiv, orolig, stressad, koncentrationssvårigheter, medicinska problem, neuropsykiatriska funktionsuppsättningar, med mera

Familjens situation och förutsättningar – där riskfaktorer förstås kan vara problem i hemmet, en mycket sjuk förälder, missbruk, våld, men bara stressade förälrar som inte hinner med eller förmår föra sitt barns röst.

Verksamheter/Skolan – där riskfaktorer kan vara lärare och skolor som inte lever sin välskrivna värdegrund och likabehandlingsplan i vardagen, inte har kompetens att ge rätt extra anpassningar och särskilt stöd, inte gör anpassningar som en självklar del i sin undervisning, inte tar tag i mobbing, har konsekvenstrappor som bygger på vem som ska ringas och vem man ska träffa, inte på att ta reda på orsakerna bakom situationen, som inte hör av sig till eleverna som är hemma, som tror att det hela ska gå snabbt att fixa, som inte tar med eleven mm. Det kan också vara andra verksamheter inblandade som inte förmår tex. BUP, HAB, SOC, Polis. Eller när inte alla Inblandade får till samverkan.

”Omgivningen/samhället” – trots skolfrånvaro kan barnet eller ungdomen ha mycket i sitt liv som fungerar. De kanske har fortsatt med fotbollen eller ridningen, de kanske har lärt sig allt om motorer och kan mecka som ett proffs, de kanske tillhör världseliten i dataspelet de funnit en fungerande tillvaro med, de kanske lärt sig allt om japansk manga, japanska och en massa japanologi… Ja, många far riktigt illa av att inte kunna gå i skolan, men många har hittat ett fungerande liv med massor av lärande. Vad kan skolan lära av allt detta informella lärande?

Problemet

Detta inlägg syftar till att sätta fokus på en grupp elever som vi vet ofta faller ur fokus. De frånvarande eleverna, de som har stor frånvaro, utspridd eller sammanhängande. Det man inte ser finns inte? Eller …

  • Varför för vi inte statistik på nationell nivå över frånvaron, men över betyg, kostnader, personal, elevantal oh mycket mer?
  • Varför litar så många kommuner på att skolor ska höra av sig på eget initiativ för stöd kring frånvaro till centrala funktioner inom förvaltningen som central elevhälsa eller pedagogiskt stöd?
  • Varför tar många kommuner och skolor fortfarande inte fram statistik för att analysera de stora mönstren och arbeta förebyggande, utan i mest på individnivå i form av: finns frånvaron anmäld, hur mycket oanmäld var det den här terminen…

Det här kan inte fortsätta, vi tror stort på att regeringens utredning Att vända frånvaro till närvaro ska leda till ett bättre arbete kring de frånvarande eleverna. Och vill bidra.

Vårt bidrag

Prestationsprinsen har genomfört en TNS Sifo undersökning kring frånvarons storlek och hur kommuner och skolor arbetar med frånvaron (Mer om projektet). Just nu arbetar vi med en rapport som kommer under sommaren. Vi komer att göra mycket för att frånvaron ska höras i skoldebatten, vi ordnar ett seminarium i Almedalen den 8/7 kl 9.30 Visst svinn får man räkna med? Skolplikt i alla ära, men varför följer vi inte upp barns skolnärvaro. Allt detta i samarbete med Skandias stiftelse Idéer för livet.

Dessutom kommer Hemmasittardagen till Almedalen i år! Den 5/7 kl 13.15 Hemmasittare – siffror och statistik, föräldrarperspektiv samt en eldsjäls vision. 

Prestationsprinsen är en av arrangörerna av Hemmasittardagen och driver dessutom kursen/nätverket Professionella i samverkan för hemmasittare. Vi erbjuder verksamhetsutveckling och processtöd i dessa frågor. Vi utbildar och föreläser.
Håll utkik efter artiklar, mer information, rapporten och annat från oss om problematisk skolfrånvaro! Ett bra sätt kan vara att följa oss på Facebook eller Twitter.

Hög frånvaro innebär att vi förlorar många driftiga, kreativa, duktiga människor som skulle kunna bidra till Sveriges framtid. Vi tar inte till vara deras fulla potential och många riskerar utanförskap, vilket inte bara är en personligt lidande, utan också stora kostnader för staten. Ta till vara på våra ungar! Säkerställ att de får sin rätt till utbildning! För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.

Aggie Öhman
www.prestationsprinsen.se

www.facebook.com/prestationsprinsen

twitter: @prestationsprins

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s