Likvärdighet där olikhet är bakgrunden

Tillbakablick till första veckan i april: skolsmedjan anordnar working conference i min stad och temat är värdegrund. Här, på #afkörebro16, slår det mig att mitt jobb på komvux faktiskt är ganska olikt ”alla andras”. Vi konferensdeltagare grupperas med helt nya människor och, åtminstone i min grupp, säger vi ganska ofta ”va? är det så där du jobbar? hur kommer det sig?”. Vi är inte särskilt insatta i varandras skolformer, men nyfikenheten växer sig större ju mer olikheter som dyker upp. Det här inlägget ska dock inte handla om alla mina frågor om alla andra skolformer, utan om mitt eget jobb, utifrån de tankar om värdegrund och likvärdighet som dök upp på afk.

 

Det var många gånger under konferensen som jag höjde ett ögonbryn, rynkade pannan eller till och med himlade med ögonen när dagarnas innehåll fick mig att uppmärksamma mina egna tankebanor och -mönster. Inte alltid lever vi som vi lär, men enligt mig så lär vi alltid när vi lever. Jag jobbar på den grundläggande kommunala vuxenutbildningen, med svenska som andraspråk, där eleverna samlas ihop utifrån det enda kriteriet att de är olika, i betydelsen ”inte med svenska som förstaspråk” (tar gärna diskussioner om det här).

 

I Lvux12 anges samma grundläggande värden som i alla andra läroplaner, hämtade från Skollagen. I avsnitten om en likvärdig utbildning står det att:

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att verksamhetens resurser ska fördelas lika mellan eleverna. Hänsyn ska tas till de enskilda elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen”

Och här upplever jag en av de största fördelarna med att jobba inom just vuxenutbildningen. Här på Komvux Örebro har vi 17 klasser grundläggande svenska som andraspråk, med i genomsnitt 27 elever per klass. Det här har gett oss möjligheten att i väldigt hög mån nivågruppera elever så att undervisningen ligger på nuvarande nivå +1. De väljer själva om de vill läsa på kvällen eller dagen, och vilket studietempo. Sen går det såklart inte att komma ifrån de enskilda elevernas olika förutsättningar, men här känner vi att vi fått till en struktur som möjliggör deras utveckling väldigt bra. Att få studera så snabbt jag kan, på en nivå som känns begriplig, det måste väl innebära stora chanser till en likvärdig utbildning?

 

Nästa sak att fundera över är en fråga som smederna lade upp för smågruppsdiskussion under afk, och som jag funderat på ända sedan dess.Den var formulerad ungefär såhär ”hur jobbar du med värdegrunden och likvärdighet i ditt klassrum?”. För mig är min värdegrund själva anledningen till att jag älskar att jobba på komvux. Jag vill att alla ska ha möjlighet att förbättra sina förutsättningar, oavsett om det gäller att hjälpa barnen med deras skolarbete, chansen att komma in på en särskild utbildning, eller etablering på arbetsmarknaden. Utifrån det har jag och en kollega som var med i min klass i början av terminen  jobbat med värderingar, normer och rättigheter under tre veckor när klassen var ny, som vi sedan kopplat tillbaka till under resten av terminen. Tre veckor hos oss är 36 lektionstimmar!

 

Vi har läst FN:s formuleringar om mänskliga rättigheter och diskuterat hur de visar sig på olika platser i världen, och för olika grupper. Vi har vänt på frågan om huruvida de mänskliga rättigheterna är rekommendation, regel eller lag – för vad händer om de inte efterföljs? Vi har pratat om Sverige som världens mest jämställda land: tittat på statistik över arbetsfördelning, fördelning mellan olika yrken baserat på kön, löneskillnader och föräldraledighet. SFS 2008:567 känner ni säkert alla till? Det gör mina elever i alla fall. Diskrimineringslagen och dess sju grunder har vi vänt och fram och tillbaka på alla möjliga sätt, och dessutom gått på en föreläsning hos Örebro Rättighetscenter. Vi har tittat på skolans regler, elevernas rätt- och skyldigheter i skolan, och skrivit klassregler som uppdaterats då och då.

 

Nu känner jag mig nöjd, för jag vet att de här eleverna har stora kunskaper om sina rättigheter, sitt värde och vart de kan vända sig om någon inkräktar på det, diskriminerar eller försöker förminska dem. De vet vilka konsekvenser det kan bli om de skulle behandla någon annan orättvist, och hur de kan hjälpa till om de ser ett likvärdighetsproblem. Det är i mitt klassrum, men kollegiet, skolan då? Det talades mycket på afk (och överallt, hela tiden) om TLC eller PLC, och det känns självklar att värdegrunden ska vara skolans grund. Men så länge som jag har jobbat här, har vi aldrig pratat om värdegrund på något möte. Finns den då? Finns det flera som förhoppningsvis stämmer överens? Ligger den till grund för vårt bemötande av eleverna? Jag vet inte, men jag vet att jag ofta tänker på det när vi diskuterar andra saker, som hur vi agerar vid frånvaro, sen ankomst, att någon missat ett prov, att någon vill ta semester trots att hen går en kurs. Nu är det upp till var och en av oss att lösa varje situation, och när eleven nästa termin möter en annan lärare kan den bli bemött helt olika. Det är för mig motsatsen till en gemensam grund.

 

Under afk sa Lena Göthe att vår värdegrund ska vila i nyfikenhet om vad eleverna behöver. Det kan inte bara vara några rader formulerade av en skolledare eller politiker utifrån vad hen anser. Det kan inte bara vara klassrumsregler framtagna första veckan på en termin. Det kan inte bara vara överenskommelser vid ett arbetslagsmöte. För mig innebär det ett gediget arbete, som ska involvera all personal på skolan – tillsammans med just eleverna. Nu menar jag inte att jag vet precis VAD som behöver göras, däremot ATT det behövs! Kanske särskilt här på Komvux.

 

Det märks när vi pratar med eleverna om tidigare skolgång. Det märks när vi pratar med eleverna om vård av barn. Det märks när vi pratar med eleverna om deras arbetsvillkor. Det märks när vi pratar med eleverna om att fördela ordet i klassrummet. Det märks när vi pratar med eleverna om hur de behandlas i mötet med de olika instanserna i samhället.

Det märktes i förra veckan när en elev upplevde att den blev dåligt bemött här på skolan och ingen riktigt visste vad vi skulle göra.

 

Under afk skrev jag ner citatet ”så länge vi jobbar ensamma, finns det alltid någon som är sämst”. När det gäller värdegrund innebär det ju i förlängningen att det alltid kommer finnas en elev eller elevgrupp som blir behandlad sämst. Någon som alltid får sämst bemötande. Någon som får den sämsta studieplaneringen. Någon som får de sämsta förutsättningarna.

 

Patrik Landström sa på afk att vi inte ska vara överens. För oss här på Komvux, tror jag att låset ligger just i att vi är ganska så överens om det mesta. Men just det leder till att vi inte diskuterar likvärdighet och värdegrund som övergripande frågor, och därmed kommer vi inte djupare. Var en och går runt med en bra värdegrund, men så har vi ju alla våra ”solförmörkelser” – saker vi inte tänkt på, eller inte sett från så många olika perspektiv. För att släppa de flera olika bra värdegrunderna och komma fram till en bättre behöver vi diskutera och låta oss vara annat än överens. Lite osvenskt, helt enkelt!

 

På tal om osvenskt ska jag avsluta med Ylva Källmans nyckelstrategier för att jobba med värdegrunden: tid – tillit – tålamod – trygghet – tolerans. Det ska komma uppifrån, men samtidigt kan en hela tiden jobba med värdegrund inifrån med nyckelfrågorna

Tänker jag det?

Känner jag det?

Gör jag det?

Och hur hjälper vi i kollegiet varandra?

 

För att citera vad mina elever säger inför varje utmaning: det ska gå bra, inshallah!

 

/Fredrika Nordling, lärare i svenska som andraspråk på Komvux Örebro
fredrika.nordling@orebro.se
@isa_fredrika

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s