Skolsanningar-ur ett elevperspektiv

Kan eleverna verkligen påverka sin vardag? Elevinflytande – ett fint ord i våra styrdokument eller ett levande forum där vi på riktigt tar tillvara elevernas tankar och åsikter? När är skolan viktigt på riktigt för eleverna?

När vi tillsammans i vårt arbetslag reflekterade över vad det är som gör att eleverna upplever att deras inflytande utifrån deras synsätt inte är tillräckligt, började vi fundera på hur vi kunde utveckla vår organisation för att öka elevinflytandet. På vilket sätt har eleverna möjlighet att komma till tals? Ger de eleverna samma förutsättningar att komma till tals? Kring vilka frågor/ämnen ger vi elevena möjligheter att uttrycka sina tankar och idéer?

Vi är två mentorer på en F-6 skola i Simrishamnskommun, i skolområde Nord. I höstas när denna diskussion blossade upp var vi nya för varandra som kollegor men hittade snabbt varandra då vi båda drivs av att utveckla elevernas lärande och vår verksamhet. Eftersom vi arbetar både med yngre elever som inte är läs- och skrivkunniga (i den bemärkelse att de kan uttrycka sina åsikter på ett konkret sätt) och elever på mellanstadiet ville vi hitta ett forum där de kunskaperna inte är avgörande för hur man kan bedriva påverkan och inflytande i vår verksamhet.

Vi bestämde oss då för att göra en podd där eleverna oavsett ålder, har möjlighet att uttrycka sina tankar kring inflytande. Detta läsåret har vi startat med våra olika råd (IKT-, mat-, samt elevråd) därefter har vi valt ämnen som ligger nära eleverna och är lätt att prata utifrån. Vi ser nu när nästan alla elever som vill delta i podden har fått göra det, att de är “varmare” i kläderna och det kommer fler och fler förslag från eleverna vad de vill prata om i podden. Detta eftersom eleverna märker att de faktiskt kan påverka, att deras tankar som kommer fram i podden tas på allvar, någon lyssnar, någon vill veta  vad vi tycker, det vi tycker blir viktigt på riktigt.

Idag har vi valt att presentera vårt poddavsnitt som handlar om IKT-råd.

Under tiden eleverna har poddat har det också växt fram förändringar i hur vi poddar, te x med givna eller öppna frågor. I början delade vi våra frågor via Google drive med de äldre eleverna och de yngre förbereddes ibland, genom att vi tillsammans pratade om vilka frågor som kunde komma att ställas.  Eleverna har påpekat att de har känt sig styrda i sitt sätt att tänka utifrån frågorna, de har tänkt ut svar utifrån frågorna och när vi vävde in frågorna i ett samtal eller i ett sammanhang upplevde eleverna att de inte kunde svara. Vi  som trodde frågorna skulle vara ett stöd för dem… Sagt och gjort nu är frågorna borta!

Många saker har eleverna redan kunnat påverka. Vissa kvarstår och vissa går inte alls av olika anledningar. Men då återkopplar vi alltid till eleverna vad det är som gör att vi inte kan förändra utifrån deras tankar. Det vi behöver fortsätta arbeta med är att synliggöra vilka av elevernas tankar som de faktiskt kunnat ha inflytande över.

Vi har gjort ett avsnitt där vi samlat upp vad eleverna kunnat påverka direkt och på vilket vis de haft inflytande. Se vår youtube-kanal för att lyssna på det.

Under tiden som vi har poddat har vi blivit lite tryggare med tekniken och utvecklat vårt tekniska kunnande. Vi har lärt oss och förbättrar nu våra inspelningar samtidigt som vi investerar i ny utrustning för att förbättra ljudinspelningarna och göra arbetet med podden smidigare.

Vi ser fram emot hösten när vi kan spinna vidare på det vi har startat och eleverna kan se sina resultat och hur deras åsikter tas om hand. Vi kommer förmodligen utöka podden genom att involvera även elever i andra klasser och eventuellt också från de andra skolorna i vårt skolområde.

På vår youtube-kanal kan man lyssna på övriga avsnitt.

https://www.youtube.com/results?q=skolsanningaravsnitt IKT råd

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s