Orkanvindar över havet och en stilla havsbotten

Från professionell utveckling till professionellt lärande

CCO - pixabay.com

CC0 – Pixabay.com

Fredagen den 18 mars 2016 hade jag inga tvivel om hur starkt elevers och lärares engagemang kan vara. I drygt tre år hade jag då arbetat som svensk- och SO-lärare på Dalslundskolan i Åkarp, men nu var det dags för nya utmaningar. Klasser och kollegor tackade av mig med presenter och tal, och vid dagens slut hade skratt, minnen och all glädje skapat en osäkerhet kring huruvida det var rätt att lämna tryggheten på skolan. Men samtidigt är det just människor som de på Dalslundskolan som får mig att tro på möjligheterna inom den svenska skolan; vid gott mod anslöt jag mig därför till det nybildade kvalitetsteamet i Burlövs kommun.

När jag ser elever och lärare gå ihop för att skriva tal och tänka ut kreativa presenter står det klart för mig att ett kvalitetsteam måste arbeta i tätt samarbete med de här två grupperna. Det team jag nyligen blev en del av består av legitimerade pedagoger med kunskap och erfarenhet inom ett brett spektrum av kompetenser, vilka utgår från en skola på vetenskaplig grund och som ser innovativt och nytänkande på gamla strukturer. Fokus ligger på läraren i klassrummet och på hur lärarrollen kan förstärkas genom tidiga insatser för att höja måluppfyllelsen.

Jag kunde aldrig säga nej till att få vara en del av en så unik satsning på kvalitetshöjning inom skolan. Burlövs kommun har i mina ögon, genom att verka för höjd måluppfyllelse i och med förstärkning i de lägre åldrarna, samt via ett mobilt team av pedagoger, fått vittring på ett nytt grepp som kan vara nyckeln till ytterligare framgång i svenska skolor. Vi finns där för att förstärka läraren och sätta eleven i centrum, samt fokusera på de nödvändiga kunskaper och färdigheter som krävs för att elever ska nå målen. Utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt med tillhörande observationer och analyser, verkar kvalitetsteamet för att engagera alla i processen. Tidigare föreställningar om hur undervisning kan utvecklas måste också utmanas. Dessa tankar beskrivs träffsäkert av Helen Timperley i Det professionella lärandets inneboende kraft, där hon lyfter ett citat från professorn Larry Cuban som tar upp synen på lärares professionella utveckling:

”Orkanvindar blåser över havet och river upp sex meter höga vågor; ett par meter under ytan virvlar vattenmassorna oroligt, medan det på havsbottnen är helt still.” (Timperley, s. 25.)

Enligt min erfarenhet beskriver citatet ovan, precis som Timperley skriver, hur lärares fortbildning tidigare har gått till: fokus ligger på att förmedla någon form av information och syftet är att påverka undervisningsmetoderna. Kvalitetsteamet i Burlövs kommun, å andra sidan, arbetar för att skapa processer där professionell kunskap skapas genom att utmana tidigare föreställningar och skapa nya innebörder. Detta kräver engagemang från alla som deltar i processen och kan beskrivas som att ”gå från professionell utveckling till professionellt lärande.” (Timperley s. 27)

En fråga värd att ställa är kanske vad jag har att tillföra en sådan satsning.  Den som sitter inne med svaret lär vara min chef snarare än jag själv. Vad jag kan säga är att det jag verkligen brinner för, och alltid har sökt utveckla, är elevernas inflytande över undervisningen. Genom åren har jag exempelvis skapat olika digitala verktyg för ökat deltagande och större inflytande över undervisningen, samt drivit frågan tillsammans med elevrådet på min tidigare skola. Att planera en idrottslektion i årskurs 9 eller välja mellan prov och skriftligt arbete i slutet av ett arbetsområde är inte tillräckligt. Elevinflytande måste alltid handla om att inkludera eleven redan i planeringsstadiet och låta undervisningen ha sin grund i det. Skolrelaterad forskning är entydig på en punkt: eleven måste inkluderas. Oavsett om vi tittar på Dylan Williams nyckelstrategier för lärande, Maaike Hajer och Theun Meestringas språkinriktade undervisning, eller Ulla Wiklunds reflekterande lärande, är god undervisning och gynnsamma resultat tätt förknippade med att utgå från eleven på olika sätt.

Den renaste formen av elevinflytande som jag någonsin har stött på i skolan är dock via Elevledarna, en ideell organisation där jag arbetar som pedagogisk konsult. Elevledarnas syfte är att hjälpa elever att hjälpa varandra genom att skapa ett forum där de naturligt blir undervisningsresurser för varandra. Metodiken utgår från supplemental instruction (SI), som har funnits på universitet runtom i världen sedan 1970-talet, och innebär att en student som tidigare har läst en kurs stöttar studenter i lärandet. Elevledarnas tanke är att en elev utbildas i en högstadieanpassad variant och sedan självständigt planerar, genomför och utvärderar ett extra undervisningstillfälle i veckan. Eleven blir således en Elevledare och tränas i ett modernt pedagogiskt ledarskap, samtidigt som ett unikt tillfälle att sätta eleven helt och hållet i centrum skapas. Elevledarna är först i världen med att anpassa metodiken till högstadiet, och kommer inom kort att påbörja en satsning riktad mot nyanlända. Huvudfokus kommer att vara att påskynda processen att ta nyanlända elever från förberedelseklass till ordinarie undervisning.

Varken kvalitetsteamet eller Elevledarna görs rättvisa genom denna text. Den hoppfullhet och kompetens som finns i dessa två satsningar är dock något jag tror på och som jag tycker att du ska hålla ögonen på kommande läsår!

Vänligen,
Viktor Lennartsson
viktor.lennartsson@burlov.se

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s