”Världen bortom vår värld idag”

Klockan är 12.30 här och 05.30 hos er, om fyra timmar släpper jag iväg mina fyra 11-åriga elever ut till okända kinesiska familjer i staden Jinan; Kina. Själv kommer jag och mina lärare befinna oss på hotellet funderandes hur det går. I Sverige sitter åtta stycken vårdnadshavare och funderar på vad de egentligen låtit sina barn ge sig in på. Oavsett vad vi nu tänker så är vi alla överens om en sak, det äventyr som dessa fyra elever nu är med om, kommer att förändra världen.Teddybjönar

Vi vet aldrig vilken handling, vilket möte eller vilken lektionsuppgift som kan komma att förändra förutsättningen för den värld vi alla lever i. Kanske kan det låta som storhetsvansinne, men jag vet att lärare och skola kan förändra världen, det enda problemet är att det tar lång tid innan dess att vi får respons på vår handling om vi någonsin får det. Har ni någonsin undrat vad som låg bakom nallebjörnsbombningen av Minsk 2012, jag vet.

Jag befinner mig nu i Jinan, Kina, med mig har jag sex stycken lärare och fyra stycken elever från årskurs 5 från Toltorpsskolan i Mölndal där jag är rektor. Detta är andra året vi besöker Kina och vi är nu i början av vår utbytesvecka och vi befinner oss på en skola med 3000 kinesiska elever för att vara våra ögon och öron i det kinesiska skolsystemet. Hos er är klockan 05.00, dagen har för de flesta ännu ej börjat och när ni läst detta så har jorden hunnit snurra ännu en bit.

I mitt uppdrag som rektor så ingår det att skapa förutsättningar för eleverna att möta livet efter skolan. Många gånger har jag påmint mina pedagoger om att även om vårt uppdrag är stort så är det också att förbereda eleverna på den värld de kommer att möta 2024. Det är nämligen det året våra nu 11åriga femmor kommer att lämna gymnasiet och därmed det svenska skolsystemet för att stå på egna ben och själva redo för att möta världen. Världen bortom vår värld idag.

I skolans värdegrund och uppgifter, kan vi läsa:

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.

Vi kan tyvärr inte åka med alla våra elever i årskurs 5 det är faktiskt det enda nackdelen med vår internationaliseringsprocess. Men vi kan faktiskt göra det näst bästa, åka med ett gott gäng som blir ambassadörer för både sina klasskamrater och de övriga eleverna på skolan. Eleverna får precis som oss vuxna blogga och svara på frågor från de där hemma varje dag. De får jämställt med oss spegla sin syn på utbytet, umgås med nya kamrater, bevista undervisning, diskutera skola och representera svenska ungdomar i en främmande värld, på en skola, på en plats dit dit turister aldrig når. Eleverna får tillsammans med oss se Jinan, Kina från insidan.

Lärarna har under utbytet fokus på att utbyta kunskaper i matematik, programmering, bild och idrott. Allt utifrån sina egna ämneskompetenser. Vi tar också tillfället i akt att utbyta kunskap runt fritidsverksamhet, tre av mina pedagoger är grundlärare och undervisar också på fritids. Vi har officiella möten, går på officiella lektioner, dricker officiellt kaffe. Men det är under de inofficiella stunderna det händer. Stunderna när det fria samtalet flödar och vi tillsammans med de kinesiska pedagogerna utbyter kunskaper om hur vi får allt att funka och utvecklas, samt kunskaper om att vi inte alltid får allt att funka. Inte ens den kinesiska skolvärlden är alltid i harmoni, således låt inte PISA-resultaten lurar er, det finns mer bakom de siffrorna än ni någonsin kan ana.  

Att leda internationaliseringsprocesser är att leda värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet utifrån att världen förändras från dag till dag och vi som skolor och pedagoger måste stå redo inför dessa förändringar. Värdegrundsarbete också utifrån det att vi får perspektiv på vår egen tillvaro och situation. Kina är en stark ekonomisk motor, men de är inte en motor utifrån jämlikhet, jämställdhet och möjligheter för alla individer, det är Sverige. Värdegrund också utifrån det att kineserna vill lära av oss hur vi håller bibehåller elevernas lust, kreativitet och vilja att lära., tyvärr det som är minst prioriterat att fokusera på från svensk media samt alla skoltyckare som ständigt ifrågasätter vårt arbete.

Slutligen måste vi också lära oss att förstå kraften av att tillsammans spendera tid utanför det som är det etablerade rummet. Att åka på ett utbyte är att utvecklas och utveckla 24/7. Skolutvecklingen måste beaktas utifrån att också se till att de som inte är med på resan inte lämnas bakom. Vi bloggar för att skapa transparens och medresande. Vår process är inget värd om delaktighet inte kan uppnås, detta gällande både pedagoger och elever.

Varför skickar vi då iväg våra 11åriga elever till okända familjer, ett dygn i den kinesiska mångmiljonstaden Jinan? Jo, för att vi tror på dem och vi tror på den kraft de besitter idag, vilken de också kommer att besitta i framtiden. Vi formar framtidens medborgare och förhoppningsvis framtidens makthavare. Vi tror att genom att låta våra elever få prova att bo i en främlings hem, där de lär bli majestätiskt välkomnande, tror vi att de förhoppningsvis i framtiden kommer forma vårt samhälle till att bli mer välkomnande och tillitsfullt. Våra elever kan förändra världen, det visade om inte en av mina gamla samhällskunskapselever 2012, i en aktion som gav eko från gatunivå i Minsk till högst politiska nivå i EU.

// Martin Dalenius

 

Du hittar mig på twitter: @daleniusm och på daleniusm.wordpress.com

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s