När är det roligt…?

– Vet du… jag tycker om tre saker, eller liksom… djur tycker jag om att skriva om och natur och spännande saker och så… och så romantik.

Så berättade en 6-årig pojke om när det är roligt att skriva i förskoleklassen. Barns motivation och lärandeorientering har självklart ett tydligt samband med självuppfattning och självförtroende, därför är det viktigt att de får möjlighet att uttrycka sina intressen i skolan och därigenom synliggöra sin förmåga. Att de tillåts vara skapande individer som får uttrycka tankar och funderingar. En annan 6-åring i förskoleklass berättade:

-Jag tycker det är roligt hela tiden, typ, för jag tycker det är speciellt roligt när vi får skriva sagor på skolan, för när jag blir stor vill jag bli författare och jag brukar skriva små små böcker, jag har vetat det väldigt länge. Jag gillar att berätta hur det känns… och om mitt liv och så där… och att teckna och skriva sagor…

I skoldebatt och samtal om undervisning uttrycks inte sällan att det inte är viktigt att det är roligt i skolan, att det är viktigast att eleverna ”lär sig någonting”, vilket de förväntas göra först när de ”repeterar och automatiserar” – att det är det som är lärandets kärna och förutsättning. Jag tänker mycket på det där eftersom jag är speciallärare och möter elever som kämpar och faktiskt ger upp, med bilden av sig själva som misslyckade och odugliga. När jag samtalar med de uppgivna barnen får jag uppfattningen att det är just kraven på uthållighet med ”same-same” som får dem att tappa sugen och tilltron till sin förmåga. Min upplevelse av att stödja kämpande elever är att det främsta hindret för dem är att uppleva motivation, att det är mödan värt att möta omgivningens krav och förväntningar – dom säger att det är ”tråkigt”, eller som en elev i årskurs 5 sa:

– Det är svårt när det är tråkigt!

För kämpande elever, som riskerar att hindras av en negativ självbild blir det därför viktigt att ge utrymme för deras egna intresseområden. Meningsfullt är att få uppleva kompetens, självständighet och delaktighet. Hinder är känslor av otillräcklighet. När undervisningsinnehållet är relevant för eleven upplevs det som meningsfullt, det vill säga intressant, utmanande och hanterbart, vilket inger eleverna en känsla av kontroll över sin lärandeprocess och därmed motiverar till engagemang. Min erfarenhet är att barn och elevers lärandeorientering ökar då de får möjlighet att fördjupa sig i sina intresseområden, ingå i en arbetsgemenskap, uttrycka tankar, använda fantasi och vara kreativa. En 6-åring berättade om känslan vid sådana tillfällen, här handlade det om att få berätta med bild och text:

-… det är väldigt kul att bara få göra… känna sig fri och göra en helt egen sak som ingen annan i hela världen har kommit på. Det är jätteskönt!

Jag tror att vi lätt glömmer att barnet och eleven är som vilken människa som helst, de är individer med allmänmänskliga behov, hallå! Även de minsta barnen har stora behov av att få uttrycka sina tankar och det får inte negligeras och ersättas av färdighetsträning (får kompletteras, inte ersättas!). Vilket i hög grad gäller barn och elever som kämpar med stora utmaningar, oavsett ålder. Det ska vara roligt – då är det lätt! Lättare i alla fall…

”Det är just människans kreativa aktiviteter som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid”

(Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos.)

 

Charlotte Jacobsson, speciallärare Stockholm, twittrar sporadiskt: @JacobssonLotta och än mer sällan inne på en slumrande blogg som jag ska kicka i gång tillsammans med vårkänslorna, dags nu: charlottejacobsson.wordpress.com


 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Skola av Charlotte Jacobsson. Bokmärk permalänken.

Om Charlotte Jacobsson

arbetar som speciallärare i grundskolan, studerar på Stockholms Universitet (masterprogrammet i specialpedagogik), anser att estetiska arbetsformer engagerar och motiverar alla elever och därför främjar både måluppfyllelse, samspelande och individuell utveckling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s