Internationalisering, är inte det onödigt? -eller 10 konkreta tips på hur du blir en bättre lärare

 

-Jaha, ska ni ut och resa nu igen?!

– Gör ni inget annat på Toltorpsskolan än att resa?

– Är det inte mest en nöjestripp för ressugna pedagoger?

– Kunde inte pengarna använts bättre?

– Gynnar det verkligen eleverna?

Det är retoriska frågor. Frågeställaren är egentligen inte särskilt nyfiken på svaret.

Om och om igen har jag försökt förklara varför jag brinner så starkt för internationalisering och varför jag på allvar tror att det är en billig fortbildning för lärare. Och framförallt varför internationalisering är ett sådant effektivt verktyg för att höja måluppfyllelsen för eleverna.

Men denna gång tänker jag inte argumentera om varför internationalisering är en absolut nödvändighet för våra elever. Istället tänker jag ge er tio konkreta tips som jag tagit med mig från Entebbe, Jinan och London och applicerat direkt i min undervisning.

1. Omsorgen och kärleken till eleverna. Förhoppningsvis väljer ingen detta yrke om man inte känner en brinnande kärlek till sina elever. I Entebbe, Uganda insåg jag betydelsen av detta. När vi besökte ”Kiwafu muslim school” var det lärarstrejk. Min vän och lärarkollega Deborah, är en ensamstående trebarnsmamma och hängiven lärare. Hon var djupt oroad av hur strejken skulle påverka hennes förmåga att försörja sin familj. Det fanns inget fackförbund i Uganda som kunde ersätta hennes förlorade lön. Ändå gick hon upp varje morgon. Fixade iordning sig själv och sina barn och lagade frukost åt dem innan hon traskade iväg till skolan. Utan att få en enda dollar i lön.

—Varför, undrade jag?

Hon svarade:

-Skolan är inte bara skola. Skolan är inte bara en plats för kunskapsinhämtning. Det är också en plats för trygghet, gemenskap, värme och kärlek. Skolan är en del av samhället och tryggheten. Somliga av våra elever har inte den tryggheten i hemmet, somliga elever har föräldrar som trots strejken måste arbeta och därför inte kan ta hand om barnen. Dessa elever behöver oss. De behöver mig. Därför går jag dit varje dag. Alldeles gratis!

Deborah påminde mig om betydelsen för vårt yrke och varför jag älskar det så mycket.

IMG_3179

En strejkande Deborah tillsammans med sina kära elever som frivilligt kom till skolan denna dag för att sjunga några sånger för oss svenska besökare.

 

2.No hands-up. Första gången jag kom i kontakt med metoden var via en Youtube- lektion från England. Istället för traditionell handuppräckning så väljer jag slumpmässigt ut en elev som får besvara frågan. Om man inte kan besvara frågan får man säga ”pass” eller använda en ”livlina” och skicka frågan vidare till en klasskamrat. Det är är ett mycket effektivt verktyg för att skapa en mer dynamisk elevaktivitet i klassrummet. Det intressanta är att det oftast de ”pratgladaste” eleverna som uppskattar detta system mest. På ett enkelt och smart sätt fördelar man ordet rättvist och klassrumsklimatet blir lugnare. Dessutom blir alla elever mer fokuserade på lektionen.

Jag har länge använt en ”analog metod” där jag har skrivit upp allas namn på små inplastade kort och lagt dem i en liten tygpåse. Slumpen avgör sedan vilket namn som jag plockar från påsen. Det här fungerar utmärkt men på Culloden Primary academy i London lärde jag mig att även använda verktyget ”Random word chooser” på min Smartboard. Då är det datorn som väljer ett namn. Den ena metoden utesluter inte det andra men ibland är den digitala versionen en aning läckrare.

3.Tysta handen Min lärarkollega Amy från ”Primary school attached to Shandong Normal university” i Jinan,  lärde mig denna enkla men effektiva metod. Det handlar helt enkelt om hur du snabbt och lätt får elevernas uppmärksamhet och samtidigt får tyst i klassen. Du håller upp din hand och börjar räkna ner, samtidigt som du illustrerar via handen: 5-4-3-2-1-0. På så vis får eleverna både ett visuellt och auditivt verktyg att förhålla sig till och de hinner avsluta konversationen med sin kamrat. På ”Cubbit Town Junior school” i London hade man beslutat att alla lärare på hela skolan skulle använda sig av ”Tysta handen”, eftersom de insåg effekten av metoden. De ansåg också att det gynnade eleverna om alla lärare, även vikarier, använde samma metod. Alla visste vad som gällde.

4.Tydligt syfte och mål I Kina lärde jag mig vikten av att synliggöra syftet med lektionen. Eller rättare sagt min rektor noterade det, omfamnade det och beslutade att göra det till rutin för alla lärare på hela skolan när vi återvände till Sverige. Jag var tveksam först men föll till föga.

Skärmavbild 2016-02-05 kl. 16.10.19

Dagens lektionmål.

Idag inleder jag varje lektion med att skriva upp ”Lektionens mål” på min whiteboard eller Smartboard. Jag härleder också syftet till Lgr 11. Innan jag avslutar lektionen brukar jag åter igen diskutera lektionens mål, för att knyta ihop säcken. Eleverna uppskattar det väldigt mycket och det gör mig mer fokuserad på målet med undervisningen. En synergieffekt är dessutom att jag numera aldrig får frågan:

 

-Varför ska vi kunna detta?

5.Notebooks otroliga möjligheter: På vår skola är vi lyckligt lottade över att ha en Smartboard i varje klassrum. Så är det även på alla de skolor jag besökt i såväl London som Kina.

Inget enskilt verktyg har förändrat min undervisning mer än Smartboarden. Jag använder den varje lektion men innan jag besökte London så använde jag även whiteboarden. På skolorna i London har de tagit bort whiteboarden. Fördelen med detta är att man då tvingas upptäcka Smartboardens och framför allt Notebooks obegränsade och fantastiska möjligheter. Idag bygger jag upp alla lektioner via Notebook. Till varje lektion gör jag presentationer på 5-10 sidor. Härifrån kan jag länka till youtube, SLI, dokument, bilder och mycket mer. Jag rekommenderar alla som har en Smartboard i sitt klassrum att utmana sig själva att endast använda just Smartboarden (och Notebook) under en vecka. Det förändrar hela din undervisning.

6.Kamratlärande. I England kallads modellen för ”Peer to peer tutoring”, i Sverige kallas det för kamratlärande. Det fungerar så att läraren inleder och diskuterar ett problem, sedan får eleverna i par, lösa en eller flera uppgifter. Läraren låter därefter ett antal par redovisa sin lösning inför resten av klassen. Om man har tillgång till en dokumentkamera kan eleverna lätt och tydligt visa sina lösningar. I nästa steg diskuteras de olika lösningarna.

Är lösningen korrekt? (observera att det är lika betydelsefullt att belysa såväl icke-korrekta som korrekta lösningar).

Hur har man resonerat när man löste problemet?

Vilket är det vanligaste misstaget på det här problemet?

Är någon lösning av bättre kvalitet än den andra? Varför?

Hur kan man ta med sig den nya kunskapen när man löser nästa problem?

Utifrån resonemanget som byggts upp genom den gemensamma diskussionen i klassen, lyfter man lektionen till nästa nivå. Det är ett formativt arbetssätt som är mycket framgångsrikt. Det känns som en dans – läraren problematiserar, eleverna diskuterar och löser, lösningarna redovisas inför alla. Och så börjar man om igen. Undervisningsmetoden är standard på alla skolor som jag  besökte i Jinan, Kina. Lektionerna blir därför väldigt livfulla och rätt högljudda. Men elverna är oerhört engagerade. Det är upplyftande att inse att det inte är tyst katederundervisning som har gett kineserna så goda resultat på somliga PISA-undersökningar.

IMG_0576

Kamratlärande på en fysiklektion i Jinan.

7.Timern: När man arbetar med kamratlärande och låter eleverna diskutera i grupp är timern ett ovärderligt verktyg. Beroende på uppgift så får eleverna en begränsad tid för att diskutera ett problem i grupp. I Kina lärde jag mig använda den interaktiva timern som finns på Smartboardens notebook-program. Jag sätter på timern och på så sätt visualiseras nedräkningen av tiden. Dessutom slipper jag som lärare ha koll på klockan och kan istället gå runt och vara ett stöd för eleverna.

8.Läroboksfritt Ingen av de skolor vi besökte i Kina eller London använde läroböcker. Man anser att det är läraren som har makten om kunskapen. Inte läroboksförfattarna. Jag, som är matematik- och engelsklärare är inte riktigt där än. Men jag använder läroböckerna till min fördel. I dagsläget gör eleverna kanske en tredjedel eller en fjärdedel av materialet i läroboken, resten sköter jag. Det är en befrielse. Än är jag inte beredd att helt överge läroböckerna, ibland är de en fantastisk tillgång. Men jag använder bara det som berikar elevernas kunskaper. Att våga lämna och ta makten av läroböckerna gör undervisningen mer varierad och lustfylld. Och det utmanar dig som lärare.

IMG_2487

Läroboksfri mattelektion – notera lektionens mål högst upp på sidan och det finurliga sättet att individualisera matematikuppgifterna på.

9.Formativ undervisning i praktiken: Miss Khanom på ”Cubitt Town Junior school” inspirerade mig till att fördjupa mina kunskaper om formativ undervisning. Hon berättade om sin husgud Shirley Clarke som, i sin tur, var hennes inspirationskälla (läs gärna Shirley Clarkes bok Outstanding formative assessment om du vill veta mer).

Miss Khanom startade upp lektionen med ett test. Medan eleverna gjorde testet gick hon runt och noterade vad eleven kunde och inte kunde. Hon upptäckte att flera av eleverna hade svårigheter med ett visst problem om area. Så hon samlade klassen framför Smartboarden och gick åter igenom problemet steg för steg. Eleverna fick visa att de förstod genom att göra liknade räkneexempel på deras mini-whiteboards som de hade med sig. När de gjort klart uppgiften höll de upp sin mini-whiteboard och visade Miss Khanom. Fler och fler gjorde rätt på uppgiften. Sedan avslutade Miss Khanom lektionen med att berätta att de dagen efter, åter igen, skulle få ett liknande problem fast med andra tal för att visa att de verkligen förstod och kunde. Det blev verkligen ett formativt arbetssätt.

IMG_2465

10.En smartare subtraktionsalgoritm: Miss Khanom lärde mig också ett betydligt smartare sätt att beräkna subtraktionsalgoritmen på. Varför kunde jag inte denna tidigare? Titta på bilden. Förstår du?

Skärmavbild 2016-02-17 kl. 11.04.50

Måste man verkligen delta i internationella projekt för att lära sig detta?

I detta blogginlägg har jag fokuserat på detaljer som alla kan applicera i sitt klassrum (särskilt om man har tillgång till en Smartboard;). Att jag dessutom genom mina resor har fått en gedigen autentisk kunskapsbank om hur jag kan undervisa om hållbar utveckling, fattigdom och rikedom, demokrati och diktatur, den biologiska mångfalden och så vidare är en helt annan historia.

Så till alla er som läst detta blogginlägg och tänker:

– Allt det där visste jag ju redan. Allt det där gör jag redan.

Till er vill jag bara säga:

– Wow, ni är fantastiska.

Men till alla er som läst detta blogginlägg och tänker:

-Hm, intressant, just den där detaljen var något nytt. Spännande!

Till er vill jag säga:

-Ta chansen och sök internationella projekt! Det är en enastående möjlighet till fortbildning som förnyar och berikar din undervisning. På riktigt! Att få uppleva undervisning och kollegialt lärande i en annan kultur och i en annan kontext förändrar dig inte bara som lärare, utan också som människa.

”Du blir aldrig färdig och det är som det ska”

Mitt namn är Anne Erefalk.

Följ mig gärna på min blogg: https://erefalks.wordpress.com

Twitter: @erefalks

Sist men inte minst följ oss gärna direkt via vår Kina-blogg. Den 13 mars åker vi åter igen till Jinan, Kina tillsammans med fyra 11-åringar. Men det är en helt annan historia. https://jinan2016.wordpress.com

 

IMG_1666

Annonser

4 thoughts on “Internationalisering, är inte det onödigt? -eller 10 konkreta tips på hur du blir en bättre lärare

  1. Härligt att höra om en kommunkollegas erfarenheter. Vi som jobbar med äldre barn som vi reser med kan också se ytterligare fördelar.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s