Kollegialt lärande – För lärande i tiden!

För ca en månad sedan ställde jag frågan på Twitter ”Vad betyder begreppet kollegialt lärande för dig?”

Jag fick en mängd intressanta och tänkvärda svar. Här har jag sammanställt några av alla era kloka tankar.

  • Pedagogiskt utbyte och utveckling
  • Kollegor som lär av och med varandra i syfte att utveckla och sprida kunskaper så att vi säkerställer likvärdighet och lärande
  • Strukturerat arbete som förenar teori och praktik.
  • Förståelsen för – & praktiserandet av – att lärande är större än mig & att jag berikas & berikar andra i delande & samskapande
  • Utvecklas tillsammans med gemensamt mål
  • Formativ bedömning på den egna undervisningen. Se, utvärdera, diskutera, utveckla lärande och undervisning.
  • Underbyggt problematiserande, perspektivtagande och välvillig kritisk granskning.
  • Att genom kommunikation och samarbete utveckla mitt och mina elevers lärande.
  • En möjlighet att se min pedagogiska utövning genom andras kunniga och kritiska ögon.

På Skolverket.se kan man bl.a läsa följande definition av begreppet kollegialt lärande

”Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete.”

Så, vad är det egentligen som är ”grejen” med kollegialt lärande? Eller som det påpekades på Twitter, har inte pedagoger i alla år delat tankar, erfarenheter och idéer med varandra, både i arbetsrummet, personalrummet och då och då över kopiatorn (är det några som vet hur man effektiviserar sin arbetstid så måste det ändå vara lärare!)

Efter att Lgr11 implementerades i klassrummen så är min erfarenhet att det kollegiala lärandet får lov att ta större plats. Pedagoger ges, i allt större utsträckning, tid och möjlighet att tillsammans undersöka vilka behov vi ser hos eleverna, vilka verktyg och metoder vi pedagoger behöver utveckla och förändra för att kunna möta elevernas behov och, inte minst, tid till analys och systematisk uppföljning för att undersöka vilka resultat dessa förändringar leder till.

Om vi ständigt befinner oss i rörelse framåt, om vi är uppslukade av det vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det, men inte tar oss tid att reflektera kring vad det vi gör, gör, då riskerar vi att hamna i ett görande och gå miste om ett lärande.

Men är det så enkelt?

Ett svar jag fick på Twitter, utifrån begreppet kollegialt lärande, var kort och gott ”kaffepaus”.

Kanske var det ett frustrerat svar utifrån en erfarenhet där ett kollegialt lärande inte nått upp till förväntningar, där inte rätt förutsättningar hade getts för pedagoger att verkligen mötas i reflektion och samtal.

Eller kanske var det en reflektion utifrån betydelsen av att stanna upp. Tänka och reflektera tillsammans, sätta ord på de erfarenheter och lärdomar, utmaningar men framförallt möjligheter, som vi varje dag möter i våra klassrum.

Eller som en klok Twitter-kollega uttryckte det:

”Kollegialt lärande är högt i tak där vi inte uppfinner hjulet igen utan lägger energi på att få det i rullning framåt.”

bhe-711icaar9jb

Skickar med några frågeställningar att tänka kring tillsammans med kollegor och skolledning:

Hur organiseras det kollegiala lärandet på vår skola för att ge möjlighet/utrymme till samtal och reflektion?

Vilka möjligheter ser vi med att skapa en organisation som ger utrymme för ett kollegialt lärande?

Vilka utmaningar ser vi med att skapa en organisation som ger utrymme för ett kollegialt lärande?

/Lotta Karlsson

Verksamhetsutvecklare, Halmstad kommun

SO/Eng lärare

@FrokenFlipp

www.mittflippadeklassrum.wordpress.com 

Annonser

One thought on “Kollegialt lärande – För lärande i tiden!

  1. Ping: Kollegialt lärande | Mitt Flippade Klassrum

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s