Likabehandling #förvarjeenskildelev

Jag brukar säga att det är ganska enkelt egentligen. Enkelt såtillvida att det vi gör ska vi göra för våra elever eller till och med för varje enskild elev som vi möter i skolan. Jag har till och med skapat mig en egen hashtag som jag använder när jag dryftar saken i sociala medier, #förvarjeenskildelev. Enkelheten består i att ställa frågan varje gång vi planerar eller bestämmer något, är det här bra för varje enskild elev? Komplexiteten kommer när vi ska börja svara på frågan. Jag brukar ibland mötas av mothugg, röster som säger att det är omöjligt att planera och bestämma så att det är det bästa för varje enskild elev utan att det räcker med det som får ses som bäst för den större massan. Jag vill inte tro på det, jag vill hellre tro på och arbeta för alla elevers individuella bästa. För mig börjar komplexiteten i att vi kanske inte har en struktur och organisation som möjliggör detta och att det är där vi måste börja arbeta.

Jag arbetar på Östra Grundskolan i Huddinge kommun som biträdande rektor. I Huddinge kommun har vi centralt ett nätverk för likabehandlingsfrågor som har till syfte att höja frågan högre upp på agendan och att skapa likvärdighet mellan skolorna. Min roll i nätverket har varit och är att arbeta med hur vi bäst organiserar likabehandlingsarbetet ute på våra skolor. Jag har tillsammans med nätverket tagit fram en modell för hur organisationen i arbetet med diskriminering och kränkande behandling kan se ut och som följer de allmänna råd som finns.

Organisationsbild

I skollagens sjätte kapitel behandlas Åtgärder mot kränkande behandling. Huvudmannens ansvar är övergripande och det åligger dem att se till att varje verksamhet bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. I detta ligger att skolorna ska skriva en Plan mot diskriminering och kränkande behandling, göra kontinuerliga kartläggningar och en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun arbetar idag aktivt för att uppfylla det som skollagen kräver. Varje skola kan få stöd genom nätverket, genom de kommungemensamma kartläggningsenkäterna och genom uppföljning av likabehandlingsplanerna. Nätverket har även tagit fram personer som kan bistå skolorna i olika frågor, till exempel med planskrivning eller med de juridiska frågorna där vi tar hjälp av utredningssekreterare på förvaltningen.

En viktig poäng med organisationsmodellen är att det har visat sig att skolor med få kränkningar har en stabil organisation och ett samarbetande klimat. Stabilitet i verksamhetens innehåll och struktur skapar trygghet. Personal och elever ska kunna förlita sig på att de ramar för arbetet som gäller på skolan inte glider eller plötsligt ändras och att det finns tydliga normer och värden. Dock är det viktigt att organisationen inte blir för stabil så att det bildar en slutenhet, det måste finnas en öppenhet för olika erfarenheter och förändringar. (Se Å. Söderström, Vi vill ju så väl och ändå kan det bli fel i Skolverkets antologi Kränkningar i skolan).

Frågan är enkel, komplexiteten ligger i svaret men arbetet kräver en organisation och struktur där vi arbetar #förvarjeenskildelev

Daniel Gausel
Biträdande rektor
Östra Grundskolan
Huddinge Kommun
@danielgausel

Om du vill läsa och se mer av vad vi arbetar med, klicka på länken till vår blogg med tillhörande vodcast-avsnitt.

#förvarjeenskildelev

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s