Första året som lärare

Idag, den 7 januari har jag arbetat som lärare i ett år.
Ett fantastiskt år med många utmaningar, lärande och massor av glädje.

Jag tog över min klass andra terminen i årskurs ett. Första delen av terminen blev jag ständigt jämförd med den förre läraren, med kommentarer som -Så gjorde inte hen, osv.
Bristen på arbetsro var en av de största utmaningarna i min klass och en källa till oro bland föräldrarna i klassen. Vi hade flera oroliga föräldrar på besök under första delen av vårterminen. För att få arbetsro i klassrummet krävs det att eleverna är trygga med både varandra och med sin lärare så det var den första biten vi arbetade med. Vi pratade mycket om hur eleverna ville att det skulle vara i klassen, ljudnivå, arbetsformer, hur en bra kamrat ska vara och hur en bra lärare ska vara. När halva första terminen gått och vi bytt fritidspedagog två gånger fick jag en ny kollega som skulle vara på halvtid hos oss resten av terminen. Min nya kollega var lärare, det innebar att även om jag fortsatte att ha huvudansvaret för planeringen av arbetsområdena och lektionerna, så behövde jag inte genomföra allt själv, utan kunde överlämna en del av genomförandet till min kollega. Tack vare det kunde jag ägna tid åt att bygga upp fungerande relationer med mina elever, speciellt de elever som hade svårt att acceptera mig som sin nya lärare. Med fördjupade relationer kommer tilltro och det skapar trygghet i klassrummet. I ett tryggt klassrum ökar såväl lärandet som motivationen och arbetsglädjen. Efter en halv termin hade vi skapat en relation som gjorde att det blev, – Så här gör vi.

Föräldrarna var avvaktande i början, tills de till slut kände sig trygga med att arbetet med arbetsro mm fortskred och gav resultat. När terminen närmade sig sitt slut var såväl föräldrar som elever nöjda (även jag) och kände tillförsikt inför höstterminen.
Inför höstterminen byte vi klassrum och eleverna fick fritids i samma lokaler som vi har vår undervisning. De blev snabbt förtjusta i de nya lokalerna som gav oss möjlighet att dela upp oss mer och vi fick också en ny ”fritidspedagog” i klassen som eleverna snabbt kände sig trygga med. Det visade sig omgående att arbetet med arbetsro och ett tryggt klassrumsklimat gett resultat. Ljudnivån sjönk, arbetsron var påtaglig och glädjen i lärandet blev tydligt. Det enträgna arbetet med lästräning från föregående termin hade gett ökat läsflyt och ökad läslust. Matematiken var plötsligt mer spännande och även skrivarbetet flöt på med en glädje som inte fanns terminen innan. Arbetet med att vara lärresurser för varandra var ganska nytt för eleverna och det lyfte vi fram och arbetade mycket med nu. I början var det inte så populärt att dela med sig av sitt kunnande men efter hand växte en stolthet, i att kunna, fram och då delade alla med sig till varandra. Vi avslutade höstterminen med julpyssel och där bevisade eleverna verkligen att de gärna ville vara lärresurser för varandra både i det praktiska arbetet med pysslet men också när kompisarna ville dela med sig av sina texter och bilder. De gav varandra konstruktiv kritik och hyllade varandra för de framsteg de gjort.

Att vara ny lärare är en stor utmaning, att gå från teoretiska kunskaper till det praktiskt utförande.
Under min första termin som lärare handlade samtalen, på sociala medier och i andra sammanhang, ofta om lärares förmåga att åstadkomma arbetsro i klassrummet, och det betonades att ansvaret ligger på läraren. Mellan raderna kunde man läsa att om det är oroligt i klassen är det du som lärare som har misslyckats och du är ingen bra lärare. Det fick mig flera gånger att tvivla på mig själv som lärare, inte på valet att arbeta som lärare men på min förmåga att vara en bra lärare som klarar av att skapa ett tryggt klassrumsklimat. Med hjälp av specialpedagogens, kollegors och rektors yttre stöd och den fördjupade relationen med klassen försvann tvivlet till slut. Att vara en bra lärare är inget man lär sig på lärarutbildningen det är ett ständigt pågående arbete tillsammans med eleverna, kollegorna och rektorn i kombination med egna reflektioner och lärande via litteratur, samtal med kollegor och ständigt sökande av fördjupad kunskap.

Nu ser jag med spänning fram emot vårterminen 2016 och alla utmaningar och allt lärande tillsammans med mina elever. Arbetet med lästräning fortsätter, i matematiken är det dags för multiplikation och geometri, inom So och No ämnena ska vi arbeta med rymden och allt detta och mycket mer väver vi ihop med hjälp av Sv när vi skriver, läser, formulerar, resonerar, analyserar mm.läsbok av elev

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s